Kas un kā var pieteikties

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās Profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
   • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.),
   • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, u.c.),
   • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.),
   • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji un šķirotāji, sētnieki, kurjeri, u.c.).
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē, t.sk. jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērnu kopšanas atvaļinājumā. 

Pieteikšanās:

 • projekta laikā paredzētas vairākas pieteikšanās kārtas - katrai ar savs pieteikšanās periods un termiņš,
 • 2018. gada 12. martā bija izsludināta otrā pieteikšanās kārta, kurā mācībām varēja pieteikties līdz 2018. gada 16. aprīlim (ieskaitot)
 • pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē, jo elektroniski nevar pieteikties,
 • pēc pieteikšanās termiņa beigām tiek pārbaudīta strādājošo atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros, tāpēc apstiprinājumu mācībām iedzīvotāji saņem mēneša līdz divu laikā.

  Mācību organizācija:

  • otrajā kārtā izsludinātajās mācībās grupu komplektēšana un mācības sāksies šī gada jūnijā
  • pēc pieteikuma apstiprinājuma jādodas uz izglītības iestādi, jāslēdz mācību līgums un jāveic 10% līdzmaksājums:  
   • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona,
   • maksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas,
   • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
  • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, bet nozarēs, kurās raksturīgs maiņu darbs, atsevišķas mācības notiek arī pa dienu, 
  • mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

  Ņem vērā:

  • katrs strādājošais visa projekta laikā mācīties var vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli:

   • izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu - nodarbību tēmas, teorijas un praktisko darbu sadalījumu,

   • painteresēties par pasniedzējiem un iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, lai izvērtētu, vai būs iespēja to savienot ar savu darba režīmu, vasarā plānoto atvaļinājumu vai citām nodarbēm, 

   • noskaidrot, vai izvēlētajās mācībās tiks apgūti pamati vai padziļinātas zināšanas, kā arī, vai nepieciešamas priekšzināšanas un ir kādi nosacījumi uz iepriekš iegūtu izglītības līmeni. 

  • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc nāc iepazīties ar piedāvājumu nākamreiz,
  • katram strādājošajiem ir iespēja izmantot abas projektā piedāvātās iespējas - gan pieteikties mācībām, gan novērtēt savu ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenci
  • šaubu gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai pieteikties karjeras konsultācijai 28 NVA filiālēs visā Latvijā