Mācību iespējas

Mācību iespējas četrās nozarēs

Pirmajā pieteikšanās kārtā mācības pieejamas Latvijas tautsaimniecībā un darba tirgū šobrīd prioritārās nozarēs, kurās visvairāk trūkst jaunu un kvalificētu darbinieku:

 • būvniecība. Šīs programmas skatīt šeit.
 • kokrūpniecība. Šīs programmas skatīt šeit.
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības. Šīs programmas skatīt šeit.
 • elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Šīs programmas skatīt šeit.

Ja darbs kādā no šīm nozarēm šobrīd vai nākotnē nav aktuāls, aicinām nākt iepazīties ar mācību iespējām nākamajā pieteikšanās reizē 2018. gada sākumā.  

Pieejamie mācību programmu veidi

Projektā piedāvātās mācības iedalās 3 veidos:

 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 -1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju. Šīs programmas skatīt šeit.
 • profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību. Šīs programmas skatīt šeit.
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu. Šīs programmas skatīt šeit.

Mācību iespēju meklēšana

Visas mācību programmas pieejamas šeit. Mācību programmas var meklēt kādā no šiem veidiem:

 • ievadot interesējošo nosaukumu brīvā formā,
 • ierakstot jau konkrētu izglītības programmas nosaukumu,
 • ievadot izglītības iestādes nosaukumu,
 • atlasot programmas pēc to veida un nozares (iespējams kombinēt ar brīvteksta meklēšanu).

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par izglītības programmu pedagogiem, norises grafiku un citiem jautājumiem, aicinām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.