Pieaugušo izglītības koordinatori

81 Latvijas pašvaldība ir projekta sadarbības partneri. Tajās darbojas pieaugušo izglītības (PI) koordinators, pie kura iedzīvotāji var vērsties, lai saņemtu informatīvu konsultāciju par piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu un tā saņemšanas kārtību, kā arī par pieteikšanos mācībām. 

Pašvaldība Pieaugušo izglītības koordinators
Aglonas novads Valentīna Ondzule
projektu speciāliste
29210088
valentinaondzule@inbox.lv
Aizkraukles novads Rita Vuškāne
Aizkraukles interešu izglītības centra lietvede
65133902
aiic@aizkraukle.lv 
Aizputes novads Iveta Kļevcova
Aizputes novada domes projekta vadītāja
63459150
iveta@aizpute.lv 
Alsungas novads Aīda Vanaga
Izglītības pārvaldes vadītāja
26397069
aida.vanaga@inbox.lv 
Alūksnes novads Gunta Kupča
Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja
64381479, 26320623
izgl.parvalde@aluksne.lv 
Auces novads Inuta Smirnova
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra Bēnes nodaļas vadītāja
28888166
inuta24@inbox.lv
Baldones novads
Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
28663569
renars.manuilovs@baldone.lv  
Balvu novads Biruta Kindzule
Balvu profesionālās un vispārīgās vidusskolas izglītības darba speciāliste
29444707
biruta.kindzule@balvi.lv
Burtnieku novads Madara Timermane
Attīstības nodaļas speciāliste
29320067
madara.timermane@burtniekunovads.lv
Cēsu novads Edīte Spožuma
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centra vadītāja vietniece
27844164
cpic@cesis.lv 
Dagdas novads Marija Micķeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
65653240, 29681560
mickevica.marija@inbox.lv
Daugavpils pilsēta Ilze Onzule
Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos
29252443
ilze.onzule@ip.daugavpils.lv
Daugavpils novads Terēzija Ūbele
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Mācību un informācijas centra vadītāja
65435512, 28379611
terezija.ubele@dnkp.lv 
Dobeles novads Aneta Maisaka
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra projektu asistente
25449330
aneta.maisaka@dobele.lv
Dundagas novads Inguna Pekmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste  
29377016
inguna.pekmane@dundaga.lv
Durbes novads Agita Stase
Lieģu bibliotēkas vadītāja
63498071
liegubiblioteka@durbe.lv
Ērgļu novads Kaiva Bukovska
Ērgļu bibliotēkas vadītāja
64871430
erglbiblio@tvnet.lv
Grobiņas novads Mārīte Bruža
Pieaugušo izglītības centra direktore
63491215
sic@grobinasnovads.lv
Gulbenes novads Anita Birzniece
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece
64497725, 26698096
anita@gulbene.lv
Ilūkstes novads Vita Tolmante
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe
65447859, 20219091
vita.tolmante@ilukste.lv
Inčukalna novads Margita Līce
projektu vadītāja
29486755
margita.lice@incukalns.lv
Jaunjelgavas novads Evija Vectirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
27724237
evija.vectirane@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novads Baiba Logina
Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
29230240
baiba.logina@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novads Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības koordinatore
63180960
renate.ziverte@jaunpils.lv
Jelgavas pilsēta Diāna Alatirjova
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta galvenā speciāliste
27800576
diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv
Jelgavas novads Jānis Erno
Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
63012258
janis.erno@jelgavasnovads.lv
Jēkabpils pilsēta Inga Grīnberga
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra projektu koordinatore
26101166, 65221333
inga.grinberga@titc.lv
Jēkabpils novads Jurgita Bareika
Jaunatnes lietu speciāliste
29354160
jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv
Jūrmalas pilsēta Alise Landsberga
Izglītības darba speciāliste
67093882
alise@jurmala.lv 
Kandavas novads Jeļena Šnikvalde
Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
28618612
liene.snikvalde@inbox.lv
Kārsavas novads Antra Lipska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
26606506

antra.lipska@karsava.lv

Krāslavas novads Agita Ļebedkova
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
65620286
agita.lebedkova@kraslava.lv 
Kuldīgas novads Una Matisone
Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciāliste
26542280
una.matisone@kuldiga.lv
Ķeguma novads Larisa Jukna
Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma novada dienas centra administratore
20233728
larisa.jukna@kegums.lv
Ķekavas novads Linda Zaķe
Izglītības daļas speciāliste
26459609
linda.zake@kekava.lv
Kokneses novads Antra Vasiļevska
 
26309980
antra.vasilevska@koknese.lv
Krāslavas novads Agita Ļebedkova
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
65620286
agita.lebedkova@kraslava.lv 
Krustpils novads Vita Salmiņa
Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja
26183839
vita.salmina@krustpils.lv
Liepājas pilsēta Inga Kārkliņa
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste

63489133, 28389516

inga.karklina@liepaja.edu.lv
Līgatnes novads Dace Bērziņa
Jaunatnes un izglītības lietu speciāliste
26866855
dace.ligsk@inbox.lv
Limbažu novads Vaira Ābele
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore
29181788
vaira.abele@limbazi.lv
Līvānu novads Inese Stahovska
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
65307800, 28844848
inese.stahovska@livani.lv
Lubānas novads Dace Mežsarga
Izglītības darba speciālists
64820920
dace.mezsarga@lubana.lv
Ludzas novads Inese Romanova
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe
29429537
inese.romanova@ludza.lv
Madonas novads Vivita Vecozola
Izglītības nodaļas speciāliste
26378836
vivita.vecozola@madona.lv
Mālpils novads Līvija Mukāne
Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja
26114137
livija.mukane@malpils.lv
Mārupes novads Sarmīte  Antiņa
Izglītības dienesta vadītāja (Konrādu iela 5, Mārupe)
25448489
sarmite.antina@marupe.lv
Naukšēnu novads Anita Dukure
projektu vadītāja
29951387
anita.dukure@naukseni.lv 
Nīcas novads Kristīne Kopštāle
Pieaugušo izglītības metodiķe
63489484; 29560068
kristine.kopstale@nica.lv
Ogres novads Ieva Švēde
Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā
65068764
ieva.svede@ogresnovads.lv
Olaines novads Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
29192247, 67966741
pic@olaine.lv
Ozolnieku novads Dace Mauliņa
projektu vadītāja
66047857
dace.maulina@ozolnieki.lv
Pāvilostas novads Vizma Ģēģere
Projektu koordinatore
63484561
vizma.gegere@pavilosta.lv
Pļaviņu novads

Līga Ostrovska

Pļaviņu novada domes izglītības speciāliste

29146136

liga.ostrovska@plavinas.lv 
Preiļu novads Genovefa Miglāne
 
25999592
genovefam@inbox.lv
Priekules novads Liene Sokolovska
Priekules vidusskolas pedagogs
29356809
liene.sokolovska@gmail.com
Priekuļu novads Vineta Lapsele
projektu vadītāja
28616777
vineta.lapsele@priekulunovads.lv
Raunas novads Inita Dzenīte
Raunas novada domes uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
20113942
inita.dzenite@rauna.lv
Rēzeknes novads Gunita Veismane
Projektu koordinatore
20214720
gunita.veismane@saskarsme.lv
Riebiņu novads Ilze Kudiņa
Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja
65392649
ilze.kudina@riebini.lv
Rīgas pilsēta Sandra Cīrule
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenās speciāliste
67105579
sandra.cirule@riga.lv
Rojas novads Kristīne Voldemāre
Rojas TIC vadītāja
28630590
tic@roja.lv
Rucavas novads Agnese Volmane
Bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja
26875152
agnese.volmane@rucava.lv
Rugāju novads Linda Kadakovska
Projektu vadītāja
28675648
projekti@rugaji.lv
Rūjienas novads Gita Zariņa
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
26397236
gita.zarina@rujiena.lv
Rundāles novads Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
26241562
santa.svagere@rundale.lv
Salacgrīvas novads Dzintra Eizenberga
Salacgrīvas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja
64071985
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
Salas novads Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste
65237748; 29156210
referente@salas.lv
Salaspils novads Inga Elksne
Izglītības daļas vadītāja
26481457
inga.elksne@salaspils.lv
Saldus novads

Ilze Konuševska

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītāja
28358086
ilze.konusevska@saldus.lv
Saulkrastu novads Ainārs Liepiņš
Projektu koordinators Saulkrastu novada domes attīstības un plānošanas nodaļā
67142515
ainars.liepins@saulkrasti.lv
Sējas novads Liona Barone
Sējas novada domes lauku attīstības konsultante/mūžizglītības koordinatore
26160628
liona.barone@seja.lv
Skrīveru novads Andris Zālītis
Domes priekšsēdētājs
65197015; 65197675
dome@skriveri.lv
Skrundas novads Baiba Eversone
Jaunatnes lietu speciāliste
29852292
baiba.eversone@skrunda.lv
Smiltenes novads Jūlija Egle
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
64707588, 26370774
julija.egle@smiltene.lv
Talsu novads Inga Sokolova
Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja
26518464
inga.sokolova@talsi.lv
Tukuma novads Angelika Dembovska
Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste
63107274, 25433432
angelika.dembovska@tukums.lv
Vaiņodes novads Normunds Pāvils
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists
22009884
normunds.pavils@gmail.com
Valkas novads Baiba Vorobjeva
Pieaugušo izglītības koordinatore
29115070
baibavorobjeva@inbox.lv
Ventspils pilsēta Ineta Burceva
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos
63624468
ineta.burceva@pikc.lv
Gunta Blumberga
Ventspils digitālā centra Pieaugušo izglītības centra vadītāja
63607607
gunta.blumberga@ventspils.lv
Sergejs Zikovs
Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra direktors
63629650
sergejs.zikovs@venta.lv
Ventspils novads Īrisa Roze-Posuma
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
26663245
irisa.roze-posuma@ventspilsnd.lv
Viesītes novads Laura Zvirbule
Projektu administratore
26691248
laura.zvirbule@viesite.lv
Viļānu novads Ilga Morozova
Viļānu novada pašvaldības izglītības lietu speciāliste
64605833
izglitiba@vilani.lv
Atjaunots 2018. gada 5. oktobrī