Pieejamais atbalsts un izmaksas

Mācību maksa:

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti. Sīkāk par to lasīt šeit;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss. Sīkāk par to lasīt šeit.

Konsultācijas:

  • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, kurš konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā vai citviet, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību un palīdz pieteikties mācībām klātienē, ja to nav iespēju izdarīt tiešsaistē;
  • karjeras konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kurā karjeras konsultants pēc iepriekšēja pieraksta konsultē gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka.