Pieteikšanās dokumenti

Pieteikšanās dokumenti mācībām

Lai pieteiktos mācībām pieaugušajiem, jāiesniedz mācību pieteikums: 

MĀCĪBU PIETEIKUMS (Word Doc)

Mācību pieteikumu var lejuplādēt un aizpildīt datorrakstā vai izdrukāt un aizpildīt rokrakstā, taču pirms iesniegšanas tas noteikti jāparaksta rokrakstā vai ar drošu e-parakstu. Veidlapu var saņemt un aizpildīt arī uz vietas izglītības iestādē. 

Pieteikuma iesniegšanas veidi izglītības iestādē:  

 • nogādājot klātienē, 
 • nosūtot pieteikumu mājaslapā norādītajai kontaktpersonai e-pastā, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments**;
 • nosūtot pieteikumu mājaslapā norādītajai kontaktpersonai e-pastā kā e-dokumentu (edoc), kas parakstīts ar e-Parakstu. 

** pieteikuma oriģinālu lūdzam saglabāt, tas būs jāuzrāda, slēdzot mācību līgumu. 

Trešajā pieteikšanās kārtā iesniegums jāiesniedz izvēlētajā izglītības iestādē līdz 2018. gada 17. septembrim (ieskaitot). Pēc šī datuma pieteikumi šajā kārtā vairs netiks pieņemti. 

Citi dokumenti:

 • ja personai ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācību pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 • atbilstoši izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem vai izvēlētajai programmai, pieteikumam var būt jāpievieno arī citi dokumenti (piemēram, veselības izziņa, fotogrāfijas), kuri precizējami, sazinoties ar izglītības iestādi.

 

Pieteikšanās dokumenti profesionālās kompetences novērtēšanai

Lai pieteiktos ārpus formālās izglītības iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, interesentam izvēlētajā izglītības iestādē, kas piedāvā šādu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums. Sīkāk par šo iespēju lasīt šeit >>>.

KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IESNIEGUMS (Word Doc)

Pieteikuma iesniegšanas veidi: 

 • klātienē vai pa pastu, 
 • nosūtot e-pastā kā skenētu vai fotografētu dokumentu**, kas ir parakstīts, 
 • nosūtot e-pastā kā e-dokumentu (edoc), kas parakstīts ar e-Parakstu. 

Pieteikšanās dokumenti profesionālās kompetences izdevumu kompensācijai

Lai pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena un valsts atzīta profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumenta iegūšanas saņemtu kompensāciju par radušajiem izdevumiem, jāvēršas ar iesniegumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Sīkāk par to soli pa solim šeit.

IESNIEGUMS PAR IZMAKSU KOMPENSĒŠANU (Word Doc)

Iesniegumam jāpievieno:

 • dalībnieka anketa (lejupielādēt šeit - Word Doc),
 • maksājuma uzdevuma dokumenta kopija par veiktā pakalpojuma apmaksu,
 • iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopija,
 • trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izziņas kopija, ja šāds statuss bija piešķirts uz kompetences novērtēšanas pieteikšanās brīdi.