Pieteikšanās dokumenti

Pieteikšanās dokumenti mācībām

Lai pieteiktos mācībām pieaugušajiem, jāiesniedz mācību pieteikums, kuru var lejupielādēt zemāk.

Uzmanību! 2018. gadā ir jauna mācību pieteikuma veidlapa: MĀCĪBU PIETEIKUMS (Word Doc)

Svarīgi par mācību pieteikumu:

 • var aizpildīt elektroniski vai kā izdrukātu veidlapu,
 • var saņemt un aizpildīt arī uz vietas izglītības iestādē,
 • var iesniegt tikai klātienē izglītības iestādē (nevar iesniegt elektroniski),
 • 2. pieteikšanās kārtā iesniegums bija jāiesniedz izvēlētajā izglītības iestādē līdz 2018. gada 16. aprīlim (ieskaitot), nākamās pieteikšanās kārtas termiņš tiks izziņots atsevišķi. 

Citi dokumenti:

 • Ja personai ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, mācību pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta.
 • Atbilstoši izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem vai izvēlētajai programmai, pieteikumam var būt jāpievieno arī citi dokumenti (piemēram, veselības izziņa, fotogrāfijas), kuri precizējami, sazinoties ar izglītības iestādi.

Pieteikšanās dokumenti profesionālās kompetences novērtēšanai un izdevumu kompensācijai

Lai pieteiktos ārpus formālās izglītības iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, interesentam izvēlētajā izglītības iestādē, kas piedāvā šādu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums. Sīkāk par šo iespēju lasīt šeit >>>.

KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS IESNIEGUMS (Word Doc)

Svarīgi par iesniegumu:

 • var aizpildīt elektroniski vai kā izdrukātu veidlapu,
 • var saņemt un aizpildīt arī uz vietas izglītības iestādē,
 • var iesniegt tikai klātienē izglītības iestādē (nevar iesniegt elektroniski).

Lai pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena un valsts atzīta profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumenta iegūšanas saņemtu kompensāciju par radušajiem izdevumiem, jāvēršas ar iesniegumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Sīkāk par to soli pa solim šeit.

IESNIEGUMS PAR IZMAKSU KOMPENSĒŠANU (Word Doc)

Iesniegumam jāpievieno:

 • dalībnieka anketa (lejupielādēt šeit - Word Doc),
 • maksājuma uzdevuma dokumenta kopija par veiktā pakalpojuma apmaksu,
 • iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopija,
 • trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izziņas kopija, ja šāds statuss bija piešķirts uz kompetences novērtēšanas pieteikšanās brīdi.