• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Loģistikas darbinieks

Izglītības programmas veids:
Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija(s):
Loģistikas darbinieks
Nozare:
Transports un loģistika
Programmas stundu skaits:
960
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
110.00
Mācību cena (EUR):
1100
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:
Izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas tēmas, zināšanas un prasmes:1. Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.2. Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.3. Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.4. Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos.5. Piemērot transportēšanu regulējošos normatīvos aktus un dokumentus, t.sk. par dažādiem kravu veidiem (bīstamajām kravām, pārtikas kravām, likvīdām kravām, beramkravām un dzīvnieku kravām) un temperatūras kontroles normām.6. Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu.7. Veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.), t.sk. sekot piegādāto materiālu atbilstībai līguma nosacījumiem; noformēt kravu pavaddokumentus; noformēt pretenziju paziņojumus; izvietot materiālus glabāšanai atbilstoši aprites tempam, saderībai un citām specifiskām īpašībām; sekot materiālu piegādēm objektos noteiktā laikā, attiecīgā sortimentā un apjomā; uzkrāt un papildināt piegādātāju, klientu (pircēju) un to pasūtījumu datubāzi;8. Plānot kravas (preču) plūsmu.9. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.10. Aprēķināt kravas izmērus un piemērot atbilstošu transportu.
11. Strādāt ar specifiskām loģistikas datorprogrammām.12. Lietot biroja tehniku un komunikācijas līdzekļus.
13. Analizēt transportēšanas procesa datus.14. Lietot grāmatvedības uzskaites vispārīgās metodes.
15. Plānot darba uzdevumus, to secību un izpildes termiņus veicamo darba pienākumu ietvaros. 16. Izvērtēt riskus transportēšanas procesā. 17. Veikt kravas parametru fiziskus mērījumus.18. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 19. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.20. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.21. Pārvaldīt valsts valodu.22. Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un divās svešvalodās, t.sk., izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās (angļu un krievu valodā).

Izglītības dokuments:
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences numurs:
P-16486
Akreditācijas informācija:
Akreditācija tiks veikta izglītības programmas īstenošanas laikā.

Izglītības iestāde

SIA 'Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 'RISEBA'' - Daugavpils, Mihoelsa iela 47

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Mihoelsa iela 47
Pedagogs:

A.Pilāne Mg.soc.; I.Romanova Mg.paed.; I.Ozoliņa Mg.oec.; R.Vīra Dr.paed.; A.Skvorcovs Mg.oec.; V.Bolēvics Dr.admin.; A.Hofmane Mg.oec.; R.Pēce Mg.oec.; R.Apsalons Mg.oec.; J.Mašošins Dr.jur.; H.Ozoliņš Mg.oec.; A.Vigovska Mg.oec.

Programmas īstenošanas periods:
9mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
15
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
100