• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Datu analīze (bez priekšzināšanām)

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
24
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
10.80
Mācību cena (EUR):
108
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Iegūst zināšanas un prasmes iesācēju līmenī datu apstrādē un analīzē, tai skaitā statistiskajā analīzē..Statistikas mērķis. Kvalitatīvie un kvantitatīvie dati un to apstrādes metodes . Populācija (ģenerālkopa) un izlase . Skaitīšana un izlases apsekojums. Statistikas pielietojums.Datu veidi. Lokācijas mēri
(location measures) un izkliedes mēri. Divu mainīgo analīze.Vairāku mainīgo analīze. Korekta
nepieciešamo rādītāju atlase problēmjautājuma analīzei, un secinājumu izdarīšana, izlašu veidi un izlases veidošana un attiecināšanas uz ģenerālkopu. Ievads datu apstrādē. Darbs ar Latvijas un starptautisko organizāciju publiski pieejamām statistikas datubāzēm. Statistikas kvalitāte. Datu grafiskā attēlošana. Statistikas komunikācija .

Izglītības dokuments:
Sertifikāts
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

SIA 'Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 'RISEBA'' - Daugavpils, Mihoelsa iela 47

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Mihoelsa iela 47
Pedagogs:

Ieva Brence, Asociētā profesore

Programmas īstenošanas periods:
1 mēnesis
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
15
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
100

SIA 'Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 'RISEBA'' - Rīga, Meža iela 3

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Meža iela 3
Pedagogs:

Ieva Brence, Asociētā profesore

Programmas īstenošanas periods:
1 mēnesis
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
15
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
100