• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
30
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
13.50
Mācību cena (EUR):
135
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Prasības iepriekšējai izglītībai izglītojamam nav paredzētas

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Kursā ir ietvertas tēmas par IKT drošības pamatprincipiem; interneta lietošanas riskiem; informācijas glabāšana 'mākonī' un papildus drošības apsvērumi; personas datu aizsardzības likuma normu ieviešana; personas datu drošība internetā.
1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību
2. Datu aizsardzības regula un citi saistošie normatīvie akti
3. Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma
4. Personas datu apstrādes nolūki un mērķi
5. Personas datu aizsardzības principi
6. Sensitīvo datu veidi
7. Videonovērošanas nosacījumi
8. Informācijas drošības / aizsardzības pamati
9. IT risku analīze un nepiecienāmo IT drošības pasākum ieviešana
10. Paroļu drošība, to sastādīšnas pamatprincipi
11. IT sistēmu aizsardzība uzņēmumā
12. Personas datu apstrāde, rezerves kopiju veidošana
13. Datu šifrēšana un droša pārvaldīšana
14. Drošība mākoņpakalpojumos
15. Kārtība, kādā tiek nodrošināta IT sistēmu atbilstība minimālām personas datu aizsardzības prasībām
16. Personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma izstrādes kārtība
17. Personas datu aizsardzības jomā sertifikācija, licencēšana
18. Gala pārbaudījums (Tests)

Izglītības dokuments:
Apliecība
Licences numurs:
4-2018

Izglītības iestāde

Biedrība 'Four-E' - Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98

Mācību pasākums

Adrese: 

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98
Pedagogs:

Krišjānis Daugulis, Personu datu aizsardzības speciālista apliecība

Programmas īstenošanas periods:
9 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
10
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
20