• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Agile un Scrum projektu vadība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
34
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
15.30
Mācību cena (EUR):
153
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

1. Scrum definīcija; 2.Scrum teorija -caurskatāmība; pārbaude; pielāgošana; 3. Scrum komanda – produkta īpašnieks; Izstrādes komanda; komandas kapteinis; 4. Scrum notikumi – sprints, sprinta plānošana; Ikdienas sanākšana; Sprinta apskate; Agile projektu vadība; 5. Scrum artefakti –
Produkta darbu uzkrājums; virzības un mērķi uzraudzība; 6. Programmatūras papildinājums; 7. Artefaktu caurskatāmība; 8. Agile metodes būtība un tās evolūcija; 9. Atšķirīgo Agile metožu analīze; 10. Agile domēnu apskats:atklātība un caurspīdīgums; problēmu vadība un risināšana; adaptīva plānošana; iesaistīto pušu vadība, Agile rīki un tehnikas, Agile modelēšana; informācijas radiatori Agile lielajos projektos; 11. Agile projektu izgāšanās cēloņi un pasākumi iespējamo cēloņu apzināšanai

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītības iestāde

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Preiļu nov., Preiļi, Andreja Paulāna iela 4

Mācību pasākums

Adrese: 

Preiļu nov., Preiļi, Andreja Paulāna iela 4
Pedagogs:

Igors Čelbajevs (Profesionālās pilnveides izglītība - Datormācība)

Programmas īstenošanas periods:
(9 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Rēzekne, Kosmonautu iela 6

Mācību pasākums

Adrese: 

Rēzekne, Kosmonautu iela 6
Pedagogs:

Igors Čelbajevs (Profesionālās pilnveides izglītība - Datormācība)

Programmas īstenošanas periods:
(9 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Daugavpils, 18.novembra iela 37A

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, 18.novembra iela 37A
Pedagogs:

Veronika Petrova (Profesionālā augstākā izglītība specialitātē Datorsistēmu un datortīklu administrators, didaktikas kursi)

Programmas īstenošanas periods:
(9 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Jēkabpils, Viestura iela 5

Mācību pasākums

Adrese: 

Jēkabpils, Viestura iela 5
Pedagogs:

Pāvels Tatarenecs (Maģistra grāds datorzinībās)

Programmas īstenošanas periods:
(9 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Ludzas nov., Ludza, 1.maija iela 5

Mācību pasākums

Adrese: 

Ludzas nov., Ludza, 1.maija iela 5
Pedagogs:

Igors Čelbajevs (Profesionālās pilnveides izglītība - Datormācība)

Programmas īstenošanas periods:
(9 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde 'Mācību centrs plus' - Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 32

Mācību pasākums

Adrese: 

Krāslavas nov., Krāslava, Rīgas iela 32
Pedagogs:

Pāvels Tatarenecs (Maģistra grāds datorzinībās)

Programmas īstenošanas periods:
(9 dienas)
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
15