• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Tāmēšanas pamati

Izglītības programmas veids:
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Nozare:
Būvniecība
Programmas stundu skaits:
160
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00
Mācību cena (EUR):
360
Prasības iepriekšējai izglītībai:

12.klases

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Būvniecības likumdošana un būvprojekts. Darbu normēšana un tāmēšana. Lokalo tāmju sastādīšana. Datorprogrammas būvizmaksu aprēķins.

Izglītības dokuments:
Nosaukums
Licences numurs:
Licences Nr. P- 16982
Akreditācijas informācija:
Akreditācija tiks veikta izglītības programmas īstenošanas laikā.

Izglītības iestāde

Daugavpils Būvniecības tehnikums - Daugavpils, Jātnieku iela 87

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, Jātnieku iela 87
Pedagogs:

Jazeps Jušķevičs
Izglītība
Izglītības iestādes nosaukums: Latvijas Republikas Izglītības un zinatnes ministrija, Rēzeknes Augstskola
Beigšanas gads: 2012
Izglītības dokumenta nosaukums: Sertifikāts Nr.2011/12-103
Piešķirta kvalifikācija: Ir ieguvis tiesības mācīt profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmās
Programmas nosaukums: Pedagoģija, psiholoģija un mācību priekšmeta didaktika (profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības pedagogiem), B programma, 72 stundas
Akadēmiskais/zinātniskais grāds: -
Izglītības iestādes nosaukums: Viļņas V.Kapsukas v.n.valsts universitāte
Beigšanas gads: 1986
Izglītības dokumenta nosaukums: Diploms
Piešķirta kvalifikācija: Inženieris-hidroģeologs
Akadēmiskais/zinātniskais grāds: Lietuvā piešķirta kvalifikācija ir pielīdzinama profesionālajām maģistra gradam un piekta līmeņa profesionālajai kvalifikācijai Faina Oļehnoviča 1991.gada 17.jūnija Ļeņingradas valsts tehniskajā universitātes diploms PB Nr.198849 kvalifikācija - inženieris-celtnieks

Programmas īstenošanas periods:
4 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12