• 2. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
80
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36.00
Mācību cena (EUR):
360.00
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pamata datorprasmes

Programmas apraksts:

Programmas rezultātā ir paredzēts apgūt pamatzināšanas un pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas).

1. Informācijas drošības pamati.

2. Personu dati (PD). Likumdošana PD aizsardzības (PDA) jomā.

3. PD automatizēta un neautomatizēta apstrāde.

4. PD apdraudējumu modelis. PDA organizatoriskā dokumentācija.

5. PD informācijas sistēmas, to klasifikācija.

6. Tehniskās nodrošināšanas pasākumi PD aizsardzībai.

7. PD drošības profili, to reģistrācijas un sertifikācijas kārtība.

8. PD aizsardzības sistēmas un to uzbūve.

9. Atestācija, sertifikācija un licencēšana PDA jomā.

10. PD aizsardzības sistēmās ietilpstošās apakšsistēmas.

11. Kontrole PDA jomā.

12. Jaunākie LR likumi un izmaiņas PDA jomā.

13. Valsts pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana.

14. Personas datu apdraudejumu un aizsardzibas aspekti.

15. IT drošības pamati.

Izglītības iestāde

Kontaktinformācija

Kontaktpersona

Telefona numurs

E-pasts

Dokumentu iesniegšanas adrese

Dokumenta pieņemšanas laiki

Oļesja Petrova

27771848

info@smaidsizglitiba.lv

Merkeļa iela 11-322

10.00 - 17.00

Oļesja Petrova

27771848

info@smaidsizglitiba.lv

Zolitūdes iela 22A

14.00 - 19.00

Programmas norises vietas adreses

Zolitūdes22a, Rīga