• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

IT drošība un personas datu aizsardzība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
32
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
14.40
Mācību cena (EUR):
144
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Informātikas pasniedzēji, IT speciālisti vai personas kurām ir vismaz vidējā izlītība vai vidējā profesionālā izglītība

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

Nefomālās izglītības programmas laikā izglītojamie padziļinās izpratni un savas praktiskās iemaņas šādās tēmās: 1)Informācijas drošības/aizsardzības pamati; 2) Likumdošana iekšējo datu apstrādei; 3) Interneta lietošanas riski; 4) Paroļu drošība, to sastādīšnas pamatprincipi; 5) kiberuzbrukumi; 6) IT sistēmu aizsardzība uzņēmumā; 7) personas datu apstrāde, rezerves kopiju veidošana; 8) Datu aizsardzības regula un citi normatīvie akti LR;

Izglītības dokuments:
Apliecība
Licences numurs:
-

Izglītības iestāde

SIA 'Dauseb' - Daugavpils, 18.Novembra iela 17-35

Mācību pasākums

Adrese: 

Daugavpils, 18.Novembra iela 17-35
Pedagogs:

Inese Ribicka, informātikas skolotāja kvalifikācija, maģistra grāds pedagoģijā (informātikas (datorzinātņu) mācīšanas metodika) Inesa Griņko, profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijas un programmēšanas inženiera kvalifikācija, sertifikāts 'Pedagoģiskās darbības pamati', ECDL sertifikāts;

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12

SIA 'Dauseb' - Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 104

Mācību pasākums

Adrese: 

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 104
Pedagogs:

Andris Skrebeļs, inženiera programmētāja kvalifikācija, maģistra grāds datorzinātnēs, sertifikāts 'Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība'

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12

SIA 'Dauseb' - Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 34

Mācību pasākums

Adrese: 

Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 34
Pedagogs:

Pēteris Bernāns, vidusskolas informātikas skolotāja kvalifikācija, ECDL sertifikāts;

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12