• 2. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
80
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
36
Mācību cena (EUR):
360.00
Prasības iepriekšējai izglītībai:

vismaz vidējā izglītība, dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas

Programmas apraksts:

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu. Kursā ir ietvertas tēmas par IKT drošības pamatprincipiem; interneta lietošanas riskiem; informācijas glabāšana “mākonī" un papildus drošības apsvērumi; personas datu aizsardzības likuma normu ieviešana; personas datu drošība internetā.
Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:
• IKT drošības pamatprincipiem;
• fizisko personu datu aizsardzības noteikumiņiem un prasībām un to piemērošanu;
• Latvijas un Eiropas IT drošības prasībām un normatīviem;
• IT risku analīze un nepiecienāmo IT drošības pasākum ieviešana
• to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju; kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir jūsu
Mācību rezultāti; Kursā mācību dalībnieki apgūs kā:
• izprast datu drošības prasības;
• identificēt fizisko un organizāciju IT riskus un kā tos samazināt;
• ieviest datu drošības pasākumus tā, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības likumam.
• nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda.
Kursa pamat-temati:
• Personas datu aizsardzības jēdziens un terminoloģija.
• Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.
• Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi
• Personas datu apstrādes principi.
o Personas datu apstrādes nolūki/mērķi
o Personas datu apstrādes organizatoriskās prasības
• Tehniskie un informācijas resursi, ar kuriem tiek nodrošināta personas datu apstrāde
• Personas datu lietotāju tiesības, pienākumi, ierobežojumi un atbildība
• Vispārīgā datu aizsardzības regula
• Par informācijas resursiem, tehniskajiem resursiem un personas datu aizsardzību atbildīgas personas, to tiesības un pienākumi
o Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.
o Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.
• Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.

Izglītības iestāde

Mājaslapa
Kontaktinformācija

Kontaktpersona

Telefona numurs

E-pasts

Dokumentu iesniegšanas adrese

Dokumenta pieņemšanas laiki

Inese Valtere (projekta vadītāja)

65422249

inese.valtere@du.lv

Vienības 13, 218. kab. (2. stāvs), Daugavpils

Katru dienu (darbdienās) 9.00 - 17.00

Sandra Ščagina (projekta koordinators)

65421198

sandra.scagina@du.lv

Vienības 13, 218. kab. (2. stāvs), Daugavpils

Katru dienu (darbdienās) 9.00 - 17.00

Programmas norises vietas adreses

Parādes iela 1, Daugavpils