• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Agile un Scrum projektu vadība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
32
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
14.40
Mācību cena (EUR):
144
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Ar priekšzināšanām IT jomā.

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

1. Programmatūras izstrādes metodoloģiju attīstība.
2. Programmatūras dzīves ciklu veidi.
3. Iteratīvā pieeja projekta realizācijas organizēšanai.
4. Agile manifests. Metodoloģijas pamatprincipi un idejas.
5. Agile metodoloģiju daudzveidība.
6. Agile komanda. Lomu uzdevumi.
7. SCRUM metodoloģijas pamatprincipi.
8. Produkta nepadarīto darbu saraksts.
9. Iterācijas plānošana. Iterācijas nepadarīto darbu saraksta izveide.
10. Komandas ikdienas SCRUM tikšanās organizēšana.
11. Iterācijas apskats, demonstrācijas organizēšana.
12. Retrospektīva. Iterācijas analīzes metodes.
13. SCRUM metodoloģijas simulācijas spēle.

Izglītības dokuments:
Sertifikāts par neformālās izgītības programmas apguvi
Licences numurs:
Licences Nr.

Izglītības iestāde

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs - Rīga, Lāčplēša iela 87

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Lāčplēša iela 87
Pedagogs:

1. Alīna Vasiļevska, ieguvusi inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās ; 2. Karina Paula-Freimane,Certified ScrumMaster, Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās;

Programmas īstenošanas periods:
8 nedēļās
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
4
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
12