• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Periodiskā apmācība transportlīdzekļa vadītājam (95.kods)

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Transports un loģistika
Programmas stundu skaits:
35
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
15.75
Mācību cena (EUR):
157.5
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Ir iegūta kāda no norādītajām kategorijām: C1, C, CE1, CE, D1, D, DE1 vai DE

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

1. Ekonomiska un racionāla braukšana, ievērojot drošības noteikumus; 2. Transportlīdzekļa transmisija un tās pareiza izmantošana; 3. Drošības ierīču tehniskie parametri un to vadības pārzināšana; 4. Degvielas patēriņa optimizēšana; 5.Pareiza kravas novietošana transportlīdzeklī; 6. Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana; 7. Normatīvie akti par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, kravas vai pasažieru pārvadāšanu; 8. Kravu pārvadājumi (licences (atļaujas) un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti, tai skaitā preču pavaddokumenti, robežu šķērsošanas kārtība); 9. Ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamība, bīstamu situāciju prognozēšana, vadītāja rīcība ceļu satiksmes negadījumā; 10. Noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršana; 11. Ergonomikas principi; 12. Vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekme uz ceļu satiksmes drošību; 13. Avārijas situāciju novērtēšana (palīdzība cietušajiem un pirmās palīdzības sniegšana, personu evakuācija, reakcija agresijas gadījumā, negadījuma protokola sagatavošanas pamatprincipi);
14. Pozitīva komersanta tēla veidošana, kravas vai pasažieru pārvadājumu ekonomiskie apstākļi, tirgus organizācija.

Izglītības dokuments:
Sertifikāts
Licences numurs:
n/a

Izglītības iestāde

SIA 'AUTOSKOLA EINŠTEINS RĪGA' - Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 3

Mācību pasākums

Adrese: 

Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 3
Pedagogs:

Aigars Āboliņš, bakalaura grāds; Guntis Skrastiņš, bakalaura grāds; Kaspars Kūlainis, bakalaura grāds; Ilze Daniela, bakalaura grāds

Programmas īstenošanas periods:
5 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
8
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
30

SIA 'AUTOSKOLA EINŠTEINS RĪGA' - Rīga, Kalpaka bulvāris 10

Mācību pasākums

Adrese: 

Rīga, Kalpaka bulvāris 10
Pedagogs:

Aigars Āboliņš, bakalaura grāds; Guntis Skrastiņš, bakalaura grāds; Kaspars Kūlainis, bakalaura grāds; Ilze Daniela, bakalaura grāds

Programmas īstenošanas periods:
5 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
8
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
30

SIA 'AUTOSKOLA EINŠTEINS RĪGA' - Smiltenes nov., Smiltene, Dārza iela 17

Mācību pasākums

Adrese: 

Smiltenes nov., Smiltene, Dārza iela 17
Pedagogs:

Aigars Āboliņš, bakalaura grāds; Guntis Skrastiņš, bakalaura grāds; Kaspars Kūlainis, bakalaura grāds; Ilze Daniela, bakalaura grāds

Programmas īstenošanas periods:
5 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
8
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
30

SIA 'AUTOSKOLA EINŠTEINS RĪGA' - Cēsu nov., Cēsis, Raunas iela 15

Mācību pasākums

Adrese: 

Cēsu nov., Cēsis, Raunas iela 15
Pedagogs:

Aigars Āboliņš, bakalaura grāds; Guntis Skrastiņš, bakalaura grāds; Kaspars Kūlainis, bakalaura grāds; Ilze Daniela, bakalaura grāds

Programmas īstenošanas periods:
5 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
8
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
30

SIA 'AUTOSKOLA EINŠTEINS RĪGA' - Valmiera, Rīgas iela 9

Mācību pasākums

Adrese: 

Valmiera, Rīgas iela 9
Pedagogs:

Aigars Āboliņš, bakalaura grāds; Guntis Skrastiņš, bakalaura grāds; Kaspars Kūlainis, bakalaura grāds; Ilze Daniela, bakalaura grāds

Programmas īstenošanas periods:
5 dienas
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
8
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
30