• 3. pieteikšanās kārta mācībām noslēgusies! Mācību saraksta atjaunošana notiks pirms nākamās pieteikšanās kārtas izsludināšanas.

Personas datu aizsardzība

Izglītības programmas veids:
Neformālās izglītības programma
Nozare:
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits:
28
Līdzmaksājuma apjoms (EUR):
12.60
Mācību cena (EUR):
126
Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība.

Priekšzināšanu līmenis:
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:

24 stundas 1.Fizisko personas datu aizsardzības jēdziens un termini. 2.Tiesību akti personas datu aizsardzībā un to savstarpējā mijiedarbība. 3.personas datu apstrādes principi. 4.Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei un datu subjekta tiesības. 5.Pārziņa un apstrādātāja (personas datu operatora) pienākumi. 6. Datu aizsardzības speciālists. 7.personas datu nodošana. 8.uzraudzības iestādes. datu valsts inspekcijas statuss un kompetence. 9. Atbildība un zaudējumu atlīdzināšana personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.

Izglītības dokuments:
Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītības iestāde

Jēkabpils Agrobiznesa koledža - Jēkabpils, Pasta iela 1

Mācību pasākums

Adrese: 

Jēkabpils, Pasta iela 1
Pedagogs:

mg.iur. Edīte Zalaka

Programmas īstenošanas periods:
2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā:
7
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:
22