Mācību iespējas

Mācību klāsts 

 • 5. mācību kārtā, kurai var pieteikties no 22. septembra līdz 22. oktobrim, mācības ir pieejamas 11 tautsaimniecības nozarēs:  
  • būvniecība, 
  • drukas un mediju tehnoloģijas,
  • elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
  • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, 
  • enerģētika,
  • kokrūpniecība,
  • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
  • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, 
  • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, 
  • transports un loģistika,
  • uzņēmējdarbība

Pieejamie mācību programmu veidi

5. mācību kārtā tiek piedāvātas 3 veidu mācību programmas:  

 • profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju. Šīs ir formālās izglītības programmas, kas paredz mācības 480 līdz 1280 stundas jeb vairākus mēnešus, kā arī kvalifikācijas praksi un eksāmenu; 
 • profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību. Šīs mācības paredz mācības 160 - 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā;  
 • moduļi, kas ir licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa un nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Moduļi sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību. Šo mācību programmu priekšrocība - vairāku moduļu apguve arī ārpus šī projekta par saviem līdzekļiem ļauj sakomplektēt profesionālās izglītības programmu un iegūt profesiju. 

Mācību organizācija:

 • mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies 5. mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī; 
 • pēc tam, kad būs nokomplektēta grupa, jāgaida ziņa no izglītības iestādes, jāslēdz mācību līgums un jāveic 5 vai 10% līdzmaksājums atkarībā no izvēlētā izglītības programmas veida:  
  • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • maksājumu nevar atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
  • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
 • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, kā arī tās var notikt dažādā intensitātē, tāpēc aicinām noskaidrot plānotos mācību norises laikus izvēlētajā izglītības iestādē pirms pieteikšanās; 
 • mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. 

Lasīt tālāk -> pieejamais atbalsts un izmaksas