Mācību iespējas

Mācību klāsts 6. mācību kārtā

6. mācību kārtā, kurai var pieteikties no 31. maija līdz 30. jūnijam, iedzīvotāji var izvēlēties apgūt digitālās prasmes, kas atbilst 12 digitālajām kompetencēm:   

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība (apgūstot spēj formulēt informācijas vajadzības, atrast un izgūt digitālos datus, informāciju un saturu, t.sk., spēj spriest par avota un tā satura atbilstību, lai uzglabātu, pārvaldītu un kārtotu digitālos datus, informāciju un saturu),  
 • komunikācija un sadarbība (apgūstot spēj mijiedarboties, sazināties un sadarboties, izmantojot digitālās tehnoloģijas, vienlaikus apzinoties kultūras un paaudžu daudzveidību. Spēj līdzdarboties sabiedriskajās un pilsoniskajās aktivitātēs, izmantojot publiskos un privātos digitālos pakalpojumus. Spēj pārvaldīt savu digitālo identitāti un reputāciju),
 • digitālā satura veidošana (apgūstot spēj izveidot un rediģēt digitālo saturu, lai uzlabotu un integrētu informāciju un saturu esošajā zināšanu krājumā, vienlaikus izprotot, kā tiek piemērotas autortiesības un licences. Spēj dot saprotamas instrukcijas datorsistēmai),  
 • drošība (apgūstot spēj aizsargāt ierīci, to saturu, personas datus un privātumu digitālajā vidē, lai aizsargātu fizisko un psiholoģisko veselību un apzinātos digitālās tehnoloģijas sociālajai labklājībai un sociālajai iekļaušanai. Spēj apzināties digitālo tehnoloģiju ietekmi uz vidi un to izmantošanu),  
 • problēmu risināšana (apgūstot spēj identificēt vajadzības un problēmas, kā arī atrisināt konceptuālās problēmas un problēmu situācijas digitālajā vidē. Ir informēts par digitālo attīstību), 
 • programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana (apgūstot spēj izstrādāt, ieviest un pārvaldīt vai administrēt programmatūru, analizēt saistošo dokumentāciju, analizēt dažādus tehniskos risinājumus un izvēlēties piemērotāko. Spēj izveidot un aprakstīt programmatūras darbības algoritmus, noteiktā programmēšanas valodā rakstīt programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu, sagatavot programmatūras testēšanas plānu, izstrādāt un izpildīt testpiemērus (datus, kas tiek ievadīti programmatūrā, lai pārbaudītu tās darbību), sagatavot testēšanas pārskata dokumentus, konsultēt programmatūras lietotājus, veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus. Spēj izveidot tīmekļa vietnes programmatūras programmēšanas valodās (HTML, CSS, JavaScript u.c.), veikt tīmekļa vietnes servera programmēšanu, programmatūras darbības testēšanu (HTML, CSS, JavaScript un servera puses programmām) un programmatūras atjaunināšanu. Spēj izstrādāt tīmekļa vietnes, mobilo lietojumprogrammu vietnes un datorspēļu dizainu), 
 • digitālā biznesa analīze (apgūstot spēj strādāt ar biznesa datu analīzes metodēm un tehnoloģijām. Spēj izprast datu organizācijas un datu apstrādes principus, spēj efektīvāk izmantot uzņēmuma datubāzes un attīstīt digitālu tehnoloģiju ekosistēmu, kas palīdz veicināt digitālo transformāciju un uzņēmējdarbības izaugsmi), 
 • multimediju dizains (apgūstot spēj izstrādāt dažādu multimediju produktu vai pakalpojumu vizuālo identitāti un īstenot interaktīvu mijiedarbību ar produkta lietotāju caur virtuālu saskarni (3D video, animācijas, datorgrafika, specefekti, ikonogrāfija, infografika, spēļu dizains u.c.)),  
 • digitālā projektu vadība (apgūstot spēj vadīt web projektu atbilstoši klienta prasībām, nospraustajos termiņos iekļaujoties paredzētajos resursos, būt starpniekam starp klientu un web projekta komandu. Veicina izpratni par dažādām projektu vadības metodēm, piemēram, Scrum un Agile. Veicina visaptverošu izpratni par to, kā tiek izstrādāti digitālie projekti - sākot no iecerēm līdz prototipam un beidzot ar pilnībā izstrādātu digitālo produktu vai pakalpojumu),  
 • digitālā produktu vadība un izstrāde (apgūstot spēj ar digitālu rīku palīdzību izstrādāt produkta  dzīves ciklu, ietverot tajā galvenās produkta dzīves cikla fāzes: projektēšanu, izstrādāšanu, ekspluatāciju un modernizēšanu, un pārvaldīt to)
 • digitālais mārketings (apgūstot spēj reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus interneta vidē, tādējādi veicinot produkta vai pakalpojuma pārdošanu, atpazīstamību interneta vidē (digitālie mārketinga rīki, analītikas rīki, sociālo mediju mārketings, satura mārketings, SEO (Search Engine Optimization), lietotāja pieredzes dizains)), 
 • datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija (apgūstot spēj apzināt un apstrādāt datus, datu apstrādē pielietot dažādas metodes un programmnodrošinājumu. Spēj analizēt datus, izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus, balstoties uz datu analīzes rezultātiem. Spēj strādāt ar dažādiem datu vizualizācijas rīkiem un programmām, pārveidot dažādas sarežģītības datus un informāciju viegli uztveramos datu vizualizācijas formātos). 

Pieejamie izglītības programmu veidi

6. mācību kārtā piedāvātas 4 veidu izglītības programmas:  

 • profesionālās tālākizglītības programma, kuru apgūstot iegūst profesionālo kvalifikāciju jeb profesiju. Šīs izglītības programmas mācību ilgums ir 960 stundas un mācību laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprināsi kvalifikācijas praksē. Apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu, saņemsi valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību; 
 • profesionālās pilnveides izglītības programma, kura dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Šīs izglītības programmas mācību ilgums ir 160 - 320 stundas jeb vairāku nedēļu vai mēnešu garumā. Tās noslēgumā saņemsi valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi;  
 • moduļi vai moduļu kopa, kas ir daļa no profesionālās tālākizglītības programmas vai kvalifikācijas (profesijas). Modulī var būt iekļautas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma. īs izglītības programmas mācību ilgums ir 42 - 404 stundas. Apgūstot šo izglītības programmu, noslēgumā saņemsi apliecību, kurā norādīti visi apgūtie moduļi. Šīs izglītības programmas priekšrocība - vairāku moduļu apguve dod iespēju sakomplektēt profesionālās izglītības programmas satura apjomu un iegūt profesiju; 
 • studiju kursi vai studiju moduļi, kas ir augstskolas vai koledžas studiju programmas daļa. Mācību ilgums ir 40 - 240 stundas. Pēc šīs izglītības programmas apguves var saņemt apliecību, kurā norādīts studiju kursa vai studiju moduļa apjoms kredītpunktos (viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba). 

Mācību organizācija:

 • mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies 6. mācību kārtā, sāksies 2021. gada augustā un septembrī; 
 • pēc tam, kad būs nokomplektēta grupa, jāgaida ziņa no izglītības iestādes, jāslēdz mācību līgums un jāveic 5 vai 10% līdzmaksājums atkarībā no izvēlētā izglītības programmas veida:  
  • to var veikt arī strādājošā darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • maksājumu nevar atgūt, ja mācības netiek pabeigtas;
  • personas ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu ir atbrīvotas no līdzmaksājuma un var mācīties bez maksas.
 • mācības notiek dažādos laikos - gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, atsevišķās programmās mācības var notikt arī pa dienu, kā arī tās var notikt dažādā intensitātē, tāpēc aicinām noskaidrot plānotos mācību norises laikus izvēlētajā izglītības iestādē pirms pieteikšanās; 
 • mācību ilgums var būt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem un pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. 

Lasīt tālāk -> pieejamais atbalsts un izmaksas