Pieejamais atbalsts un izmaksas

Mācību maksa:

  • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās izglītības moduļu un studiju kursu apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums, 
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti. Sīkāk par to lasīt šeit;  
  • ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī) profesionālās tālākizglītības programmu apguvē. Sīkāk par to lasīt šeit

Konsultācijas:

  • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, kurš konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā vai citviet, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību un klātienē palīdz pieteikties mācībām , ja to nav iespēju izdarīt tiešsaistē;
  • karjeras konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kurā karjeras konsultants pēc iepriekšēja pieraksta konsultē gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka.