Pieejamais atbalsts un izmaksas

Mācību maksa:

  • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu un profesionālās izglītības moduļu apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums;  
  • līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti. Sīkāk par to lasīt šeit;  
  • ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī) profesionālās tālākizglītības programmu apguvē. Sīkāk par to lasīt šeit

Konsultācijas:

  • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, kurš konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā vai citviet, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību un palīdz pieteikties mācībām klātienē, ja to nav iespēju izdarīt tiešsaistē;
  • karjeras konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kurā karjeras konsultants pēc iepriekšēja pieraksta konsultē gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka.